Izolace fasád deskami z pěnového skla FOAMGLAS®

Inovativní a ekonomické řešení

 
 
 
 
 

Moderní fasády chrání budovy nejen proti chladu, větru a dešti, ale i proti požáru. Musí splňovat požadavky lokální legislativy na protipožární ochranu i na tepelnou ochranu včetně minimalizace vlivu tepelných mostů. Aby byly splněny všechny tyto požadavky, je nutné zvolit tepelnou izolaci s kvalitními vlastnostmi. Desky z pěnového skla FOAMGLAS® nabízí technicky bezpečná řešení pro izolaci stěn i fasád a zajišťují ochranu konstrukce po celou životnost stavby. Výsledkem je pak možnost bezpečného plánování a cenové efektivity jak při výstavbě, tak především při provozu a údržbě.

Inovativní izolační systémy FOAMGLAS® řeší důsledně problémy tepelných mostů. Díky možnosti umístění nosné konstrukce provětrávaného pláště zcela před vnější líc tepelné izolace (pomocí fixace přes kotevní plechy) jsou tepelné mosty zcela minimalizovány. Současně je možné umístit plášť přímo na vnější povrch tepelně izolační vrstvy, a to při plném respektování požadavků stavební fyziky. Celoplošné přilepení desek FOAMGLAS® k podkladu a vzájemné slepení všech spár vytváří kompaktní systém, který zajišťuje fasádě dokonalou vzduchotěsnost. Vytváření provětrávané mezery pod pláštěm tak již není nutné. Díky tomu je možné snížit celkovou tloušťku fasádního systému a získat tak zajímavý prostor navíc při zachování dokonalé izolační funkce pláště. Díky tomu, že desky FOAMGLAS® jsou tvarově zcela stálé, je vyloučeno sesedání tepelné izolace nebo její borcení či ohýbání. Fasádní izolační systémy FOAMGLAS® jsou vhodné prakticky pro všechny typy povrchových plášťů. Při volbě tohoto izolačního materiálu do fasády nejsou žádná technická omezení a otevírají se i široké možnosti      v projektování a architektuře.