2.2.14 Kompozitní fasádní systém (ETICS) FOAMGLAS® - WEBER® - izolace soklu

Desky FOAMGLAS® lepené zastudena lepidlem PC® 56

 
 
 
 
 
  • Kvalita: Systém složený z kvalitních materiálů. Pro dosažení nejvyšší kvality doporučujeme systematický dozor na stavbě a profesionální konzultace s technickým zástupcem výrobce.
  • Cenová efektivita: Dlouhá životnost zajišťuje maximální hodnotu a zaručuje minimální náklady na údržbu.
  • Dlouhá životnost: Optimální tepelná izolace a ochrana proti vlhkosti po řadu generací.
  • Bezpečnost: Kompaktní, celoplošně slepený izolační systém je prevencí poruch způsobených zatečenou nebo zkondenzovanou vlhkostí. FOAMGLAS je nehořlavý, brání šíření plamene, při požáru neodkapává a nevyvíjí kouř ani toxické zplodiny.
  • Funkčnost: Minimalizace tepelných mostů díky optimalizovanému způsobu kotvení. Jednoduchá montáž a úspora prostoru díky fasádnímu systému bez provětrávané mezery. Tepelná izolace a parozábrana – vše v jedné funkční vrstvě FOAMGLAS®.
 
 
 
 
 

1. Betonová nebo zděná stěna
2. Penetrační nátěr
3. Desky FOAMGLAS® lepené zastudena lepidlem PC® 56 včetně slepených spar
4. Mechanické kotvení horní řady desek FOAMGLAS® (minimálně 150 mm nad úrovní terénu) pomocí šroubovacích kotev webertherm SRD 5
5. Lepidlo a výztužná stěrka webertherm elastic LZS 720
6. Izolační deska z minerální vaty
7. Výztužná stěrka webertherm elastic LZS 720 na minerální vatě
8a. Výztužná síťka webertherm 131 z ETICS weber therm elastik mineral
8b. Výztužná síťka webertherm 178 s přesahem síťky webertherm 131 z ETICS weber therm elastik mineral
9. Podkladní soklová stěrka webertherm 307 na minerální vatě v pásu šířky minimálně 100 mm od napojení na desky FOAMGLAS®
10. Podkladní soklová stěrka webertherm 307 na deskách FOAMGLAS®
11. Weber.tec Superflex D2
12. Ochranná vrstva

 
 
 

Prospekt ke stažení

 
 
 

Technické listy