2.2.7 Kompozitní fasáda s obkladem z falcovaného nebo profilovaného plechu

Pěnové sklo FOAMGLAS® lepené zastudena lepidlem PC® 56, s kotevními plechy PC®

 
 
 
 
 
 • Kvalita: Systém složený z kvalitních materiálů. Pro dosažení nejvyšší kvality doporučujeme systematický dozor na stavbě a profesionální konzultace s technickým zástupcem výrobce.
 • Cenová efektivita: Dlouhá životnost zajišťuje maximální hodnotu a zaručuje minimální náklady na údržbu.
 • Dlouhá životnost: Optimální tepelná izolace a ochrana proti vlhkosti po řadu generací.
 • Bezpečnost: Kompaktní, celoplošně slepený izolační systém je prevencí poruch způsobených zatečenou nebo zkondenzovanou vlhkostí. FOAMGLAS je nehořlavý, brání šíření plamene, při požáru neodkapává a nevyvíjí kouř ani toxické zplodiny.
 • Funkčnost: Minimalizace tepelných mostů díky optimalizovanému způsobu kotvení. Jednoduchá montáž a úspora prostoru díky fasádnímu systému bez provětrávané mezery. Tepelná izolace a parozábrana – vše v jedné funkční vrstvě FOAMGLAS®.
 
 
 
 
 
 1. Betonová nebo zděná stěna
 2. Penetrační nátěr
 3. Kotevní šroub
 4. Kotevní plech PC® SP 150/150 s perforací
 5. Příponka
 6. Desky FOAMGLAS® lepené zastudena lepidlem PC® 56
 7. Separační vrstva
 8. Falcovaný nebo profilovaný plechový obklad
 
 
 

Technické listy