Izolace perimetru deskami z pěnového skla FOAMGLAS®

Chrání i proti pronikání vody a vlhkosti

 
 
 
 
 

Tepelná izolace by měla chránit nepřerušeně celou obálku budovy. Vedle stěn a střech musí být kvalitně tepelně izolovány i ty části budovy, které jsou v kontaktu se zemí. Horizontální tepelná izolace může být umístěna buď nad nebo pod základovou deskou. Pro tyto aplikace jsou velmi vhodné desky z pěnového skla FOAMGLAS®, statici s nimi mohou počítat jako s nosnou a trvale nestlačitelnou tepelnou izolací, a to i v oblastech  s výskytem tlakové spodní vody.

Horizontální tepelná izolace v kontaktu se zeminou musí splňovat několik výjimečných požadavků. Především - tato tepelně izolační vrstva bude po dokončení stavby již prakticky zcela nepřístupná. Proto musí mít v této aplikaci tepelná izolace zaručenou    a bezvadnou funkčnost, dlouhou životnost a odpovídající stabilitu. Desky FOAMGLAS® splňují tyto podmínky bezezbytku, a proto mohou být (po řádném posouzení statikem) použity jako nosná tepelně izolační vrstva pod základovou deskou, a to i v oblastech     s výskytem tlakové spodní vody.

Z ekonomických důvodů se stále častěji využívají sklepy a suterénní místnosti                  k rezidenčním nebo administrativním účelům. Proto i stěny v kontaktu se zeminou musí být tepelně izolovány, a to s velkým důrazem na prevenci poruch způsobených pronikající vlhkostí a následných nákladných oprav. Desky z pěnového skla FOAMGLAS® nabízí ověřené systémy, které zajistí objektu spolehlivou a dlouhodobou ochranu všech stavebních částí, které jsou pod úrovní terénu.