3.1.16 Vnitřní izolace podlah na betonové konstrukci se systémem dvojité podlahy - nehořlavý systém A1

Desky FOAMGLAS® lepené do lepidla PC® 74A1

 
 
 
 
 
 • Kvalita: Systém složený z kvalitních materiálů. Pro dosažení nejvyšší kvality doporučujeme systematický dozor na stavbě a profesionální konzultace s technickým zástupcem výrobce.
 • Cenová efektivita: Dlouhá životnost zajišťuje maximální hodnotu a zaručuje minimální náklady na údržbu.
 • Dlouhá životnost: Optimální tepelná izolace a ochrana proti vlhkosti po řadu generací.
 • Bezpečnost: Zajišťuje podklad s vysokou pevností v tlaku a bez deformací a chrání tak podlahu před poškozením. Pěnové sklo FOAMGLAS® neobsahuje žádné toxické látky a v případě požáru nevyvíjí kouř ani toxické spaliny.
 • Funkčnost: Tepelná izolace, zábrana proti pronikání vodní páry, radonu i vzlínající vlhkosti – vše v jedné funkční vrstvě FOAMGLAS®.
 
 
 
 
 
 1. Betonová deska
 2. Desky FOAMGLAS® lepené do lepidla PC® 74A1
 3. Zátěr povrchu stěrkou PC 74 A1 s výztužnou perlinkou PC® 150
 4. Roznášecí dlaždice
 5. Distanční podložky
 6. Podlahové panely
 7. Finální podlaha
 
 
 

Technické listy