NEDEJTE ŠANCI OHNI ANI KOUŘI

 
 
 

Každý ví, že oheň zabíjí. Ale věděli jste, že nejvíce z postižených jsou oběti rychlého šíření kouře a toxických zplodin vzniklých při hoření? Asi 70% lidí, kteří se ocitnou v požáru, se nadýchá kouře a zplodin. Kouř a zplodiny jsou nebezpečné, protože snižují viditelnost, obsahují toxické látky a navíc šíří vysokou teplotu. Vzhledem k faktu, že v Evropě vznikne každý den nejméně 5 000 požárů, stává se požární bezpečnost budov velice důležitým tématem ve společnosti.


Některé příklady

Detektory kouře, kontrolní přístroje, alarmy a protipožární systémy sice pomůžou, ale nezabrání rychlému rozšíření ohně a kouře. Izolace FOAMGLAS® ano. Použitím nehořlavého a parotěsného izolačního materiálu se významně zlepší požární bezpečnost budovy. Nevyvíjí toxické, horké zplodiny a zabraňuje rychlému rozšíření ohně obálkou budovy. Obyvatelé tak mají více času k úniku a hasiči mají vyšší šanci k záchraně životů a také k záchraně samotné budovy.

 
 
 

 

POŽÁRNÍ OCHRANA: NAŠE ODPOVĚDNOST

Zvažte všechny důsledky požáru a odpovědnost, kterou má obor stavebnictví, aby jim zabránil. 

Sociální odpovědnost

Nedostatečné normy požární ochrany a zastaralé testovací metody přispívají v Evropě každý rok ke     2 milionům požárům a 4 000 obětem. Lidé si zaslouží lepší podmínky.  
 
Při použití hořlavých materiálů se požár rozšíří do celé místnosti během tří minut. Nehořlavá izolace může přinést cenný čas.
Oheň vyvíjí toxický kouř a zplodiny. U hasičů je častější výskyt 14 druhů rakoviny než u ostatních obyvatel. 
 
Po každém požáru dojde ke znečištění ovzduší toxickým kouřem a toxická voda použitá k hašení se dostane do půdy a řek. To způsobuje znečištění životního prostředí. 
 

Odpovědnost za zdraví a bezpečnost

Při zahřátí organických materiálů dojde k jejich tepelnému rozkladu a úniku hořlavých plynů, které způsobí plné rozvinutí požáru. K tomu dochází do deseti minut od vzniku požáru. 
 
Toxické zplodiny způsobí bezvědomí již po několika nadechnutích. Každý rok je v Evropě hostpitalizováno 70 tisíc lidí z důvodu zranění způsobených ohněm. 
 
Rychlé šíření kouře snižuje viditelnost, způsobuje dezorientaci a potíže s dýcháním. Lidé v místě požáru jsou v nebezpečí za méně než tři minuty. 
 
90% našeho života strávíme v budovách. Učiňme je odolné vůči ohni. Zejména výškové budovy, nemocnice, školy, pečovatelské domy a všechna veřejná místa si zaslouží zvláštní pozornost. 

Finanční odpovědnost

126 miliard Euro – ekvivalent 1% evropského HDP – se utratí každý rok za následky požáru. 
 
Škody způsobené kouřem a hasící vodou a odstranění trosek po požáru představují každý rok ohromnou částku. Pokud je ohrožena použitelnost budovy pro výrobní nebo jiné účely, náklady se ještě zvýší. 
 
Přes 70% společností postižených požárem nepřežije následující 3 roky.
 
Po požáru dojde často k nenávratným škodám na architektonicky a historicky cenných budovách. 
 
 
 


Izolační materiál může nabídnout mnohem více než pouze tepelné zisky. Může hrát klíčovou roli v požární bezpečnosti budov a nabídnout klid v duši.

 
 

IZOLACE FOAMGLAS® ZLEPŠUJE POŽÁRNÍ BEZPEČNOST CELÉ BUDOVY

Naše divize izolace FOAMGLAS® podporuje používání nehořlavé izolace v rámci globálního stavebnictví již po desetiletí. Zatímco ostatní materiály, které se v budově nachází, mohou přispívat k rychlému šíření ohně a uvolňovat vysoce toxické zplodiny, desky FOAMGLAS® splňují nejpřísnější evropskou klasifikaci nehořlavosti A1 a fungují jako bariéra, která brání šíření požáru.  
 
 
 
 
  • Desky z pěnového skla FOAMGLAS® mají klasifikaci nehořlavosti A1 [EN 13501-1], což je nejvýše dosažitelná úroveň klasifikace nehořlavosti v Evropě. 
  • Desky FOAMGLAS® v případě požáru nevyvíjí toxický kouř ani zplodiny.
  • Desky FOAMGLAS® nevytváří hustý kouř, který by mohl zablokovat evakuační cesty.
  • Desky FOAMGLAS® neodkapávají, proto neohrožují osoby v budově ani osoby, které budovu opouští. 
  • Desky FOAMGLAS® poskytují mimořádnou požarní bezpečnost. Každá 50 mm vrstva izolace FOAMGLAS® prodlouží požární odolonost (REI) o 30 minut.
  • Desky FOAMGLAS® mají bod tání více než 1 000°C (DIN 4102-17 při tloušťce > 80 mm). 
 
 
 
 


POUŽÍVEJTE NEHOŘLAVOU IZOLACI FOAMGLAS®

 
 


Efekt tepelného štítu 

V případě požáru se povrch desek FOAMGLAS® chová jako tepelný štít. Při vystavení plamenům se povrch díky obrovskému teplu stane “glazovaným”, a tím vytváří ochrannou vrstvu. Veškerý materiál za “tepelným štítem” zůstává nepoškozený. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bod tání > 1 000 °C

Testy bodu tání ukazují, že po 90 minutách při teplotě přes 1 000°C zůstává značná část materiálu. To potvrzuje vynikající ochranu, kterou nabízí pěnové sklo FOAMGLAS® (DIN 4102-17 – tloušťka > 80 mm).  

>> Zpráva o testu 1
 
 
 
 

Klasifikace A1

Desky z pěnového skla FOAMGLAS® mají klasifikaci nehořlavosti A1 [EN 13501-1], což je nejvýše dosažitelná úroveň klasifikace nehořlavosti v Evropě.  

>> Informace o certifikátu A1 

 
 

Fire Safe Europe (FSEU)

FOAMGLAS® je členem organizace pro požární bezpečnost v Evropě FSEU. Každý den pracují naši odborníci společně s organizací FSEU na zvýšení povědomí o požární bezpečnosti v budovách. 

>> Zjistěte více o FSEU

 
 
 
 

 

PŘÍKLAD LANOVKOVÉHO CENTRA NAUDERS 

Lanovkové centrum Nauders v Rakousku prošlo v létě 2015 rozšířením. Jen několik týdnů před plánovaným dokončením došlo při svařování k požáru v oblasti střechy. Navzdory rychlému zásahu požární jednotky byla velká část horního patra požárem zničena. Při hašení se voda dostala také do spodního patra s lyžařským obchodem a pokladnami. 
 
 
 
 
 
  • V místech, kde byl použit vnitřní izolační systém FOAMGLAS®, nedošlo k poškození ohněm ani vodou.
  • Po zhodnocení odborníky: celá skladba vnitřního izolačního systému FOAMGLAS® může být zachována, stěny potřebují pouze nový nátěr. Kompaktně slepený izolační systém FOAMGLAS® účinně ochránil celou skladbu. 
  • Škody byla minimalizovány a díky ochraně izolačního systému FOAMGLAS® došlo k finanční úspoře. 
  • Značná úspora času: navzdory požáru a poškození vodou v průběhu stavby byl projekt dokončen včas. K tomuto úspěchu přispěl také interiérový izolační systém FOAMGLAS®. 
 
 
 
 
 

 

VIDEA

Poslechněte si slova architekta a investora k tomuto případu požáru