Ekologie

 
 
 
 
 
Uzavřená buněčná struktura pěnového skla FOAMGLAS® neobsahuje žádná pojiva. Jako surovina je využíváno > 60% recyklovaného skla. Vybrané recyklované sklo je získáváno z poškozených automobilových skel nebo oken. Díky průběžné modernizaci výrobních závodů, optimalizaci systému rekuperace tepla a navyšování podílu recyklovaného skla je spotřeba energie neustále snižována.  Pěnové sklo FOAMGLAS® neobsahuje žádné látky škodlivé pro životní prostředí (např. zpomalovače hoření, pěniva apod.).
 
Životnost tepelné izolace FOAMGLAS® je mimořádně dlouhá. V mnoha případech odpovídá životnosti celé budovy. I v případě, že by v budoucnosti byla izolace ze stavby odstraněna, lze ji recyklovat jako ekologický zásypový materiál.
 
Pěnové sklo FOAMGLAS® neobsahuje freony (CFC, HCFC, HFC) ani jiné látky znečišťující životní prostředí. Izolace nezatěžuje životní prostředí při výrobě, během použití ve stavbě ani při případném skládkování.
 
Tepelná izolace FOAMGLAS® má mimořádně dlouhou životnost. Řadou testů je prověřeno, že i po mnoha letech zabudování ve stavbě zůstávají jeho izolační vlastnosti konstantní.
 
Reálná návratnost – zachování izolačních a dalších fyzikálních vlastností po řadu desetiletí – to je to, co mohou naši zákazníci očekávat od našeho globálního týmu FOAMGLAS®.