Obecné informace

 
 
 
 
 

Pěnové sklo FOAMGLAS®: Ekonomie a ekologie – vše v jednom.

Efektivní tepelná izolace významně přispívá k úsporám energií a její používání se tak v současnosti stává nutností. Otázku volby vhodného izolačního materiálu lze správně odpovědět pouze při zohlednění všech parametrů:

  • Je u izolačního materiálu přesvědčivě zkombinována ekonomie i ekologie?
  • Má materiál pozitivní výslednou bilanci energií a emisí?
  • Je životnost izolace nadprůměrná?
  • Zůstávají izolační vlastnosti materiálu neměnné v čase a může materiál zabránit předčasným a nákladným opravám?   

Komplexní vyhodnocení desek z pěnového skla FOAMGLAS® z výše uvedených pohledů vychází mimořádně pozitivně. Díky dlouhé životnosti, spolehlivosti, bezpečnosti, příznivosti k životnímu prostředí a ekonomické návratnosti jsou desky z pěnového skla FOAMGLAS® velmi vhodným  izolačním materiálem pro všechny stavební konstrukce.

 
 
 
 

 
 
 

Bezpečná anorganická izolace

Desky z pěnového skla FOAMGLAS® jsou používány v Evropě již více než padesát let a za tu dobu prokázaly své kvality. V řadě referenčních staveb stále funguje tento izolační materiál v nezměněné kvalitě i po půl století. Díky struktuře z milionů hermeticky uzavřených skleněných buněk je materiál FOAMGLAS® ideálním izolačním materiálem. Právě díky této uzavřené struktuře může tepelná izolace tvořit současně i parotěsnou zábranu. Materiál FOAMGLAS® je zcela nenasákavý a parotěsný. Díky prostorové geometrii skleněných buněk  má izolace FOAMGLAS® mimořádnou pevnost v tlaku a tuhost i při dlouhodobém zatížení.
 
Další výhodné vlastnosti pěnového skla FOAMGLAS® souvisí se základní použitou surovinou – sklem.  Izolace je zcela nehořlavá, tvarově stálá (nesráží se, nebobtná, neohýbá se) a je odolná jak kyselinám, tak útokům hlodavců nebo hmyzu.  
 
 
 
 

 
 
 

Pozitivní bilance energií a emisí

Pěnové sklo FOAMGLAS® je vyrobeno z čistého skla  (>60% kvalitní recyklované sklo). Materiál FOAMGLAS® neobsahuje freony (CFC, HCFC, HFC) ani jiné látky znečišťující životní prostředí. Na mimořádně pozitivní energetickou bilanci izolace FOAMGLAS® má velmi pozitivní vliv jeho mimořádně dlouhá životnost a konstantní izolační vlastnosti.