Výjimečné vlastnosti FOAMGLAS®

 
 
 
 
 
Nenasákavost
Tepelná izolace FOAMGLAS® je díky své uzavřené skleněné struktuře zcela nenasákavá.
Výhody: nemůže absorbovat vlhkost, nebobtná a má konstantní izolační vlastnosti po řadu desetiletí.
 
 
 
 

 
 
 
Parotěsnost
Tepelná izolace FOAMGLAS® je zcela parotěsná, neboť se skládá z hermeticky uzavřených skleněných buněk.
Výhody: nepropouští vodní páru a plní současně i funkci parotěsné zábrany. Má konstantní izolační vlastnosti po řadu desetiletí i ve vlhkém prostředí. Brání i prostupu radonu.
 
 
 
 

 
 
 
Nehořlavost
Tepelná izolace FOAMGLAS® je nehořlavá stejně jako její základní surovina - sklo. Reakce na oheň dle EN 13501: A1.
Výhody: při skladování, zpracování ani po zabudování není riskantní. V případě požáru nevyvíjí kouř ani toxické spaliny a nešíří plamen (nehrozí ani komínový efekt v provětrávaných mezerách).
 
 
 
 

 
 
 
Biologická odolnost
Tepelná izolace FOAMGLAS® nemůže díky své anorganické struktuře hnít a je odolná proti všem biologickým škůdcům.
Výhody: izolace bez rizika biologického poškození, především v oblasti suterénu nebo soklu. V izolaci nemůže docházet k vytváření hnízd, prorůstání vegetace či klíčení semen.
 
 
 
 

 
 
 

Pevnost a tuhost

Tepelná izolace FOAMGLAS® má mimořádnou pevnost v tlaku a tuhost i při dlouhodobém zatížení díky nedeformovatelné struktuře skleněných buněk.

Výhody: lze použít bez rizika jako tepelná izolace v zatížených aplikacích.

 
 
 
 

 
 
 
Tvarová stálost
Tepelná izolace FOAMGLAS® je tvarově stálá, protože sklo se nesráží ani nebobtná.  
Výhody: nebortí, nekroutí a nesesedá se. Nízký koeficient tepelné roztažnosti zajišťuje kompatibilitu s ocelí a betonem.
 
 
 
 

 
 
 
Chemická odolnost
Tepelná izolace FOAMGLAS® je odolná proti organickým ředidlům a kyselinám obdobně jako sklo.
Výhody: izolace nemůže být poškozena agresivními látkami nebo prostředím.
 
 
 
 
 

 
 
 
Snadná zpracovatelnost
Tepelná izolace FOAMGLAS® je velmi snadno opracovatelná, neboť se skládá z buněk s velmi tenkými skleněnými stěnami.
Výhody: izolace FOAMGLAS® může být snadno a přesně upravována na míru jednoduchými nástroji (např. pilou nebo pilovým listem).
 
 
 
 

 
 
 
Ekologie
Tepelná izolace FOAMGLAS® neobsahuje  žádné látky škodlivé pro životní prostředí (např. zpomalovače hoření, pěniva apod.).
Výhody: poté, co je tepelná izolace  FOAMGLAS® po generace využívána jako izolace budovy, je možné ji recyklovat, např. jako zásyp tepelně izolačním granulátem.