Výrobní proces

 
 
 

Závěr výroby skelné taveniny
 
 
Recyklované sklo, písek a další běžně dostupné materiály jsou používány pro výrobu nového skla. Roztavené sklo vytéká v podobě duté trubice a po vychlazení je mleto na jemný prášek s příměsí uhlíkového prášku. Prachová směs ve formách prochází pěnící pecí a vzniká izolační blok složený z miliónů hermeticky uzavřených skleněných buněk.
 
 
 
 

 

Bloky izolace FOAMGLAS® opouští pěnící pec
 
 
Bloky izolace FOAMGLAS® následně prochází chladící pecí, kde dochází k jejich pomalému a kontrolovanému zchlazení. Po úplném vychlazení jsou bloky nařezané na desky, průběžně testované a nakonec balené. Celý systém výroby včetně kontrolních mechanismů je řízený a certifikovaný systémem ISO 9001:2000.
 
 
 
 

 

Výrobní linka pěnového skla FOAMGLAS®
 
 
Výrobní proces minimalizuje spotřebu energie díky systému rekuperace tepla a přispívá tak k pozitivnímu ekologickému profilu izolace FOAMGLAS®.
 
 
 
 

 
 
 
Po stránce ekologie splňuje pěnové sklo FOAMGLAS® ty nejvyšší požadavky. Při výrobě se využívá až 60% recyklovaného skla spolu s využitím vlastního odpadu vzniklého při výrobě. Tím je minimalizována spotřeba surovin a energie.
 
Výsledkem je izolační materiál, který je ekologický ve všech fázích svého životního cyklu – od výroby, přes použití až po eventuální skládkování inertního materiálu nebo jeho recyklaci. Izolace FOAMGLAS® neobsahuje  HCFC, HFA ani pentan.